beta books
...jak krásné je číst

Registrace pro zasílání knižních novinek
Nakladatelské služby
(Publishing Management)
Máte literárního ducha? Píšete román, sbírku básní, odbornou publikaci nebo skripta? Rádi Vám je vydáme. Potřebujete-li s knihou poradit, jsme Vám plně k dispozici. Náš grafik, redaktor, tiskový technolog, marketér či obchodník se pečlivě postarají o Vaše dílo.

Odborné a vědecké práce
(Academic Press)
Naše odborná redakce se specializuje na vydávání knih již od dvacátých let minulého století. Odborné knihy vydávané pod značkou Alfa splňují veškeré náležitosti vědeckých publikací stanovené Radou vlády ČR pro vědu a výzkum. Rovněž splňují požadavky na monografie v rámci databáze publikační činnosti ASEP a RIV.
 
Vědecká rada nakladatelství:
prof. Ing. Jaroslav Jirásek, DrSc.
prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc.
prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
prof. Ing. Ján Košturiak, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
prof. Ing. Milan Malý, CSc.
  
Beletrie a populárně naučné knihy
(Fiction Press)
Naše redakce beletrie se specializuje na vydávání knih již od desátých let minulého století. Beletrie a populárně naučné knihy jsou vydávány pod značkou Beta. Nakladatelství vydalo díla Jaroslava Seiferta, Josefa Kopty, Josefa Knapa, Rudolfa Medka, Viktora Dyka, Emila Vachka či Vítězslava Nezvala. Ze zahraničních autorů vynikali Max Brod, Gustav Meyrink a Franz Werfel, Hans Fallada, Louis Bromfield, Michail Šolochov či Bertold Brecht.

Vlastní vydání
(Self Publishing)
V případě, že si autor nepřeje postoupit práva na vydání knihy nakladatelství, nabízíme možnost vydat knihu na náklady autora. Zajistíme veškeré služby spojené s vydáním knihy (náležitosti knižní publikace dle požadavků Národní knihovny, korektury, grafické návrhy, tisk, propagaci, prodej a jiné dle požadavků zadavatele).

Zprostředkování vydání v zahraničí
(Literary Agency)
Díky bohatým kontaktům s kolegy z celého světa, nabízíme autorům zastupování a nabídku jejich rukopisů do zahraničí. Naše znalost zahraničních trhů nám umožní vyjednat pro Vás maximální autorskou odměnu a pomůžeme Vám vyhnout se přijetí pro Vás nevýhodných podmínek v autorské smlouvě.Kniha  Kniha  Kniha  Kniha  Kniha  Kniha  Kniha

Kniha  Kniha  Kniha  Kniha  Kniha  Kniha  Kniha