beta books
...jak krásné je číst

Registrace pro zasílání knižních novinek

Alfa Nakladatelství, s. r. o.
IČO: 27800628, DIČ: CZ27800628, DUNS: 888 264 236, b. ú.: 5001021092/5500, email: info[at]alfaknihy.cz

Praha

Ječná 32, 120 00 Praha 2


Brno

Lidická 81, 602 00 Brno


Od nakladatelství Sfinx k Beta Books

Sága nakladatelské rodiny Jandů začíná nadšením chudého chlapce pro nakladatelské řemeslo. V roce 1918 si osmnáctiletý Bohumil Janda půjčuje od smíchovského lichváře finanční prostředky na své první knihy. V pražské čtvrti Zlíchov zakládá nakladatelství Sfinx. V roce 1919 vydává první tituly o židovské kabale a indické mystice. Knihy zaznamenaly velký úspěch. Bohumil Janda splatil dluhy a z malého zisku pokračoval ve svém nadšeném nakladatelském úsilí.


Mezi lety 1919 a 1949 vydalo nakladatelství Sfinx více než 800 knižních titulů a zařadilo se tak mezi nejúspěšnější česká nakladatelství. Kolem nakladatelství Sfinx se sdružovali významní čeští spisovatelé, vědci, výtvarníci, např. Vítězslav Nezval, Josef Knap, Jaroslav Seifert, Josef Kopta, Emil Vachek, Rudolf Medek, Viktor Dyk či Vilém Mathesius. Z řad německých spisovatelů žijících v Praze to byli Max Brod, Gustav Meyrink a Franz Werfel. Mezi zahraniční spisovatele, kteří publikovali v nakladatelství, patřili např. Hans Fallada, Louis Bromfield, Michail Šolochov, Bertold Brecht.


Malý národ v srdci Evropy neměl vlastní encyklopedickou publikaci. Bohumil Janda byl jmenován Masarykovou akademií práce k vedení týmu první České vlastivědy. Monumentální desetidílná Česká vlastivěda vycházela v letech 1929 - 1936. Impozantní soubor, graficky upravený Jaroslavem Bendou, dodnes zdobí mnohé vědecké knihovny a značný počet knihoven soukromých.
V době okupace, na počátku 2. světové války, přispěl Bohumil Janda k povzbuzení národního vědomí rozsáhlým dílem Co daly naše země Evropě a lidstvu pod vedením bohemisty Viléma Mathesia. Dílo připomnělo a zhodnotilo český přínos světové civilizaci od úsvitu dějin až po dvacáté století.


Smrtící ranou byl únor 1948, v roce 1949 definitivně končí nakladatelská činnost jednoho z největších českých nakladatelství Sfinx. Bohumil Janda byl nucen vykonávat práci lesního dělníka.


Přestože se Bohumilu Jandovi v Čechách velkého uznání nedostalo, mezinárodně byl uznávanou nakladatelskou osobností. V roce 1980 navštívil Prahu známý švédský encyklopedista Sven Lidman. Při svém vystoupení v NTM označil Bohumila Jandu za jednoho z největších žijících evropských nakladatelů. Pro nemocného starého pána to bylo velkým vyznamenáním.
Životní příběh Bohumila Jandy se uzavřel 26. května 1982. Jeho jméno je uvedeno na titulních listech stovek hodnotných knih.


Tradice ale nezanikla. V roce 2004 navazuje Patrik Janda na odkaz svého předka - ve stejné městské části Praha-Zlíchov zakládá nakladatelství Alfa.