beta books
...jak krásné je číst

Registrace pro zasílání knižních novinek
Zamlčené dějiny 2

Zamlčené dějiny 2
Tomáš Krystlík

Cena: 249 Kč; Sk; Eur;
Prodejní kód: BB 1008 ZD2
ISBN: 978-80-87197-29-5


Autor známý z článků v MF Dnes publikuje dosud neuveřejněné texty. Kniha přináší fakta, která ukazují, že některé naše význačné osobnosti měly v našich dějinách role velmi odlišné oproti běžně historiky předkládaným tvrzením. Nejen historiografie totalitních režimů falšovaly dějiny, se zamlčováním událostí začal již F. Palacký. Přitom vědomí nepříjemných historických pravd má být součástí sebereflexe každého národa a schopnost otevřeného vyrovnání se s nimi je nezbytným atributem každé civilizované společnosti. To Čechům dodnes chybí. V této knize se dozvíte, jak neblahou roli pro české nazírání na sebe samé sehráli národní buditelé. Přečtete si o sebeindoktrinaci za protektorátu a o jejích katastrofálních následcích, o poválečných reparacích a restitucích a o sovětské infiltraci probíhající již od 1. republiky.

1. díl publikace


kompletní nabídku najdete v sekci katalog