beta books
...jak krásné je číst

Registrace pro zasílání knižních novinek
Philosophy for everyone

Philosophy for everyone
Karel Pexidr

Cena: 249 Kč; Sk; Eur;
Prodejní kód:
ISBN: 978-80-87197-52-3


Věda poskytuje vědění spolehlivé, ale oborově omezené. Filosofie oborovou omezenost překonává, avšak její spolehlivost trpí nejednotností filosofických přístupů a stanovisek.

Publikací „Filosofie pro každého“ se otevírá především pohled na příčiny této nejednotnosti. Ty spočívají ve vlastnostech lidského psychiky, které se nutně promítají i do jedné z klíčových filosofických otázek – do otázky poznání. Kniha není pouze odbornou filosofickou studií. Je psána tak, aby byla přístupná širokému okruhu čtenářů. Umožňuje proniknout do jádra filosofických problémů, a to obecně schůdnou, odborně nenáročnou cestou.

Kniha je psaná anglicky.


kompletní nabídku najdete v sekci katalog