beta books
...jak krásné je číst

Registrace pro zasílání knižních novinek
Člověk, tvor neznámý

Člověk, tvor neznámý
Karel Pexidr

Cena: 249 Kč; Sk; Eur;
Prodejní kód:
ISBN: 978-80-87197-39-4


Má smysl uvažovat o smyslu? Otázkám týkajícím se smyslu se nelze vyhnout, nemají-li obecné úvahy o člověku trpět neodpustitelným deficitem. Pojem smyslu je poměrně mnohoznačný, bývá opředen širším okruhem významů. Do našeho hledáčku se pokusím umístit ten, který se výrazně týká člověka. Je to význam, jehož se pojmu smysl dostává ve spojení s životem, resp. s úvahami o smyslu života. Tyto úvahy jsou něco pro lidskou psychiku velmi specifického. Jsou přirozeným důsledkem vědomí a sebevědomí.


kompletní nabídku najdete v sekci katalog